„Jsem služebnice Páně:
ať se mi stane podle
Tvého slova.“ Lk 1,38