V sobotu se poutníci ubytovaní v diecézi Colón Kuna-yala, tedy i skupina z České republiky, sešli na louce za sídelním městem Colón. Zde dopoledne prožili mši svatou celebrovanou místním biskupem. Z celé diecéze bylo přítomno na 5 a půl tisíce poutníků. Po bohoslužbě následoval oběd. Nasledně byla možnost si za doprovodu volontérů prohlédnout město nebo zůstat na místě. Na hlavním pódiu se střídaly tance, hudba. Představili se jwdnotlivé delegace. Zástupci ČR pomocí rapu učili přítomné české slovo "děkuji" a zatančili si polku. Po představení delegací následovaly koncerty. Během celého dne se rovněž poutníci navzájem zdravili, fotili se a vyměňovali si suvenýry. Natalia z místní Panamy i Manuel z Angoly prozradili, že je pro ně důležitá víra v Boha stvořitele a takové velké setkání jim ukazuje, že v Božích očích máme všichni stejnou cenu a jsme bratři a sestry. V noci se pak všichni vrátili zpět do Buena Vista odpočinout před nedělí, kdy se loučilo s rodinami. 
br. Bruno Maria OSB