Je již tradicí všech Světových dní mládeže, že páteční podvečer patří společné modlitbě Křížové cesty mladých spolu se Svatým Otcem. Nejinak tomu bylo i na letošním setkání v Panamě. Papež František ještě před tím v dopoledních hodinách navštívil detenční zařízení pro mladistvé, odsouzené za nejrůznější zločiny. Někteří z nich přijali i svátost smíření. Papež je vyzval k naději a povzbudil je slovy, že Bůh člověka nenálepkuje.

   V podvečerních hodinách poté proběhla na Cinta Costera pobožnost Křížové cesty. Jednotlivá zastavení si připravily různé národy, většinou z oblasti Latinské Ameriky a byly doprovozeny střídmou hudbou a tancem. Průvod s křížem nebyl na rozdíl od minulého setkání v Krakově nijak triumfální, naopak, putoval pouze po hlavním pódiu.

   Atmosféra modlitby byla silně přítomná i mezi účastníky Světového dne. Narozdíl od jiných setkání, bylo tentokrát v sektorech usebrané ticho a někteří z poutníků, zejména Mexičané, celou modlitbu strávili na kolenou.

   Na závěr ještě Petrův nástupce pronesl modlitbu, v níž hovořil o Kalvárii mnoha mladých současnosti, trpících lhostejností a netečností svého okolí. Doslova krom jiného řekl: "Ty jsi však jiný, Pane, ve svém kříži se připojuješ ke Křížové cestě každého mladého člověka, v každé jeho situaci, abys ji proměnil v cestu vzkříšení. Otče, Křížová cesta tvého Syna dnes pokračuje: v utlumeném pláči dětí, jejichž narození bylo zabráněno, a mnoha dalších, kterým se upírá právo na dětství, na rodinu a vzdělání, dětí, které si nemohou hrát, zpívat a snít…; v týraných, zneužívaných a opuštěných ženách, které byly zbaveny své důstojnosti a přehlíženy;ve smutných očích mladých lidí, kterým byla vyrvána naděje na budoucnost pro nedostatek vzdělání a důstojné práce; v úzkosti mladých tváří našich přátel, kteří upadli do tenat lidí bez skrupulí – mezi nimiž najdeme také ty, kdo tvrdí, že Ti s ouží, Pane – do sítí zdírání, kriminality a zneužívání, které cizopasí na životě mladých. Křížová cesta Tvého Syna pokračuje v mnoha mladých a v rodinách, které pohltily spírály smrti roztáčené drogami, alkoholem, prostitucí a obchodem s lidmi, a kteří se tak ocitli nejen bez budoucnosti, ale i přítomnosti. Právě tak, jako byl rozdělen tvůj oděv, Pane, tak byla rozdělena a ztýrána jejich důstojnost."

    Po vyslovení modlitby se Svatý Otec dočkal potlesku těch, kteří se modlili spolu s ním. Následně se odebral na nunciaturu a mladí měli ještě možnost setrvat na místě za zpěvu písní.