Modlitba za Světový den mládeže 2019 v Panamě

Milosrdný Otče,
ty nás voláš k tomu, abychom svůj život prožívali jako cestu spásy.
Pomoz nám hledět s vděčností na minulost,
osvojovat si s odvahou přítomnost a zakládat s nadějí budoucnost.

Pane Ježíši, příteli a bratře,
děkujeme ti, že na nás hledíš s láskou.
Dej, ať nasloucháme tvému hlasu,
který silou a světlem Ducha Svatého zní v každém srdci.

Dej nám milost být církví vycházející ze sebe,
která s živou vírou a mladou tváří hlásá radost evangelia
a přispívá k vytváření spravedlivější a bratrštější společnosti,
o které všichni sníme.

Prosíme za Svatého otce a za biskupy, za mládež a všechny ty,
kdo se zúčastní Světového dne mládeže v Panamě,
i za ty, kteří se připravují na jejich přijetí.

Panno Maria, odvěká patronko Panamy,
dej, ať se dovedeme modlit a žít velkoryse jako ty:
„Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38).

Amen.

 

Imprimatur: kardinál Dominik Duka OP, č.j.: S/2018/58