Průplav Božího přání - dokumentární film o 34. světovém dni mládeže, který se konal v Panamě lednu 2019.

Průplav Božího přání