Po té, co v neděli poutníci strávili poslední den se svými rodinami v Buena Vista a v pondělí se přesunuli do farnosti San José na okraji Panama City, přišlo úterý a s ním i oficiální zahájení Světového dne mládeže 2019. Den byl zahájen svižným představením jednotlivých diecézí, snídaní a krátkou adorací. Následoval autobusový přesun do Panama City, kde každý z poutníků mohl dle svého uvážení poznat město a seznamovat se s mladými z jiných zemí a částí světa.

   Město bylo plné hloučků přiševších ze všech částí planety, ulicemi vlály vlajky nejrůznějších barevných kombinací a paměti fotoparátů se prohýbaly pod náporem stále nových skupinových fotek. Odpoledne již začínali všichni postupně mířit na pobřeži k místu, kde měla v 17 hodin začít zahajovací mše svatá. Každá z delegací měla určený sektor. Na Čechy vyšla místa, kde díky nižší výškové úrovni ostatních přítomných a s přispěním dobré vůle bylo možné vidět na hlavní pódium s obětním stolem, ambonem a ostatními, pro liturgii nezbytnými, komponenty.

   Hlavním celebrantem byl místní arcibiskup José Domingo Ulloa Mendieta. Podobně jako před třema dny v Colónu, bylo i zde příjemné sledovat, jak rozmanitě prožívají jednotlivé národy mši svatou. Od tichých a usebraných Irů až po velmi jásavé a rozradostnělé Jihoameričany. Místní pastýř promluvil k přítomným velmi energicky a několikrát byla jeho homilie přerušena potleskem. Kromě jiného hovořil o tom, že v mladých lidech je uložený kapitál pro církev i pro celý svět. Po bohoslužbě bylo možné si ještě krátce projít město ave 22 hodin se již naše skupina vracela za zpěvu písní do svých domovů ve farnosti San José.