Již od dob Kopčemových stávalo se tradicí těch, kteří obývali naši kotlinu, čas od času využít páteční odpoledne k cestě do Brna. Dost možná, že v návaznosti na tuto archeology nepotvrzenou tradici navázali i představitelé Sekce pro mládež ČBK, když právě do Brna sezvali na dvoudenní setkání účastníky blížícího se Světového dne mládeže v Panamě.

 SDM Panama 2019

   Páteční odpoledne a podvečer tak byly časem mnohých příjezdů z blízka i dáli. Samotný program odšpuntovala večeře, při níž jsme měli pohovořit a seznámit se s alespoň čtyřmi nám doposud neznámými lidmi. Radostné plnění žaludku a vrývání si nových tváří a jmen do paměťové soustavy přirozeně přešlo v krátký informační blok, kdy nám byla lehce nastíněna historie Světových dní mládeže. Poté jsme byli dle barev na visačkách rozházeni do 7 týmů a na řadu přišla tipovací soutěž ohledně vědomostí z dějin SDM, zeměpisných a jiných znalostí Panamy, církve, jazyků atp.

příprava na SDM Panama 2019
Díky této aktivitě jsme se velmi důvěrně seznámili především s faktem jakými jazyky se v zemi pořádající ono SDM hovoří a zároveň jsme se zase o něco víc seznámili s budoucími spolupoutníky a začala se tvořit první kamarádství. Den byl uzavřen modlitbou, která sestávala ze zpívaných chval, tichých chvil a každý mohl ve formě kamínku vložit nějakou svoji tíži do rukou Božích. Ti, kteří i po modlitbě byli spánkuodolní se ještě zúčastnili kofolovo-sladkostní párty, která nás nakonec uvrhla do vln odpočinku.

   Druhý den započal hlášením školního rozhlasu, který nás pozval na ranní chvály v 17:15. Naštěstí se naše trénované mozky nedaly zmást a kaple se zaplnila již 10 hodin před ohlášenou dobou. A když už se tak jeden rozmodlí je dobré pokračovat tím nejlepším možným způsobem pro chválu Boží, tedy mší svatou. Po liturgickém úvodu do nového dne následovala snídaně a hned po ní, jsouce nasyceni duchovně i fyzicky, mohli jsme přijmout další nálož informací. 

Duchovní příprava na SDM Panama 2019

Celé pásmo bylo orámováno vtipnými scénkami sekcionistů a promítáním fotek a videí. Následně proběhlo taktické střídání a najednou byla aktivita vložena do rukou nám, prostým nebohým účastníkům, kdy jsme se každý dle svého uvážení rozdělili na skupiny uvažující o: 1) zahájení a přivítání českého centra, 2) hudbě počas fungování národního centra, 3) liturgii a jejím hlubokém a kvalitním prožití, 4) o připravovaném dokumentu České televize z celého SDM. Nápadů bylo ve všech skupinách mnoho a velmi zdařilých, avšak není mi dáno odhalovat zde jejich tajemství.

SDM Panama 2019

   Tyto náročné aktivity zpražily naše žaludky natolik, že bylo třeba rychle vyvolat oběd, který byl pizzózní. Po něm ještě následovala rekapitulace řečeného a jistě i mnohé další, žel úzkostlivost mé povaze vlastní přinutila mě vyletět o něco dřív vstříc hlavnímu vlakovému nádraží a pokračovat zase dál do světa. Každopádně i díky tomuto krátkému setkání se do Panamy těším zase o něco víc, neb vím, na koho se ze svých rodáků mohu těšit.

br. Bruno Maria OSB

účastníci SDM Panama 2019 z ČR