Ve čtvrtek 24. ledna přišla chvíle, kterou většina poutníků přivítala s velikou radostí, totiž první oficiální setkání s papežem Františkem. Dopoledne měla každá z delegací katechezi od svých biskupů. Poutníci z Čech a Slovenska, kteří se setkávají společně, vyslechli Žilinského biskupa Tomáše Gálise, který je krom jiného vyzval k tichosti a naslouchání.

   Odpoledne v hlavním městě prožil opět každý dle svého uvážení a podvečer se všichni začali scházet na Cinta Costera v očekávání příjezdu Petrova nástupce. Ten se během dne setkal napřed se zástupci politické reprezentace hostitelské země. „Vaše země je díky své privilegované pozici strategickým místem nejem pro tento region, ale pro celý svět. Most mezi oceány a místo pro setkání – Panama – je nejužší zemí celého amerického kontinentu, symbolem udržitelnosti, jež povstává ze schopnosti vytvářet svazky a spojenectví. Tato schopnost tkví v srdci panamského lidu.”, řekl papež František při této schůzi.

   Následně v kostele sv. Františka z Asissi promluvil k biskup Střední Ameriky. Jehořeč byla protkána citacemi biskupa - mučedníka Oskara Romera. „Je důležité, bratři, abychom neměli strach přistoupit a dotknout se ran našeho lidu, které jsou také našimi ranami, a činit tak v Pánově stylu. Pastýř nemůže být vzdálen od utrpení svého lidu; ba dokonce bychom mohli říci, že srdce pastýře se měří podle schopnosti dojmout se tváří v tvář raněným a ohroženým životům. Činit tak v Pánově stylu znamená dovolit, aby toto utrpení zasáhlo a poznamenalo naše priority a naše gusta, využití času a peněz a také způsob modlitby, abychom mohli všechno a všechny pomazávat útěchou Ježíšova přátelství ve společenství víry, která obsahuje a otevírá stále nový horizont, dávající životu smysl a naději." 

   Samotnému setkání s mladými předcházely přísné bezpečností kontroly a velice kvalitní organizace. Nicméně se nepředešlo velké tlačenici a s ní spojeným zdravotním obtížím poutníků. Samotnou katechezi pojal papež František jako bohoslužbu slova. Po té, co byli představeni svatí patroni setkání, přečetlo se evangelium o svatbě v Káni Galilejské. Papež poté krom jiného připomněl, že navzdory rozdílnosti mezi poutníky tvoříme jedinou rodinu a poděkoval mladým za to, že odmítají všechny řeči zasévající rozdělení a vyloučení.

 

br. Bruno Maria OSB